Setelah banyak bergelut dengan pekerjaan dan pikiran, mari kita sejenak menikmati humor. Humor ini didapat dari email yang disebarkan seperti virus (istilah bekennya viral humorring hehehe). Silakan di nikmati..

Tambahan...
Judul terbitan : Humor Suroboyo-an jilid 4
Bahasa Resmi : Jowo (Suroboyoan tentune!), kalau mo bahasa lain tinggal pencep subtittle pada remote control anda.
Pengarang : belum diketahui

Oh ya, kalau sempat ditranslate nanti sekalian ya, ada versi Bahasa dan English, tapi ndak janji.

Sok nih dibaca...MAT PITHI TOTOHAN NGUYUH SAK NGGEN-NGGEN

Malem Minggu mat Pithi mampir nduk warunge cak Drokim sing mulai minggu wingi
disulap dadi Cafe Semlohe. Sakjane duwit yo gak gablek, tapi dasar Mat Pithi lak onok ae tah akale. Mlebu cafe gak langsung lungguh tah pesen opo, tapi muter nang mejane tamu-tamu
kabeh karo bisik-bisik. Terakhir yo nyang cak Drokim sing nunggu nduk Kassa.
Mat Pithi (MP) : Cak, ayo totohan.
Cak Drokim (CD): Opo maneh Mat?
MP : Ngene lho Cak. Aku mari meguru nduk Gunung Kawi. Entuk kesaktian.
CD : Opo iku? (penasaran)
MP : Nek aku wis moco rapale, uyuhku isok muncrat adoh, Cak.
Misale kon ndekek ember nduk mburi kono, masiyo aku nguyuh nduk endi ae, uyuhe
iso langsung mlebu nduk ember iku.
CD : Wuik, lak koyok peluru kendali Mat. Wok, kon iku gak masuk akal.
MP : Totohan tah. Gak titik cak, 500.000. Dekeken ember nduk endi ae. Aku tak
nguyuh sembarang nduk endi, sak karepmu. Nek gak isok mlebu ember kon tak keki
500.000,-, tapi nek isok koen mbayaro.
Cak Drakim mikir mikir. Gendeng be’e arek iki. Tapi lumayan rek, 500.000. "Yo wis
Mat, awas atik mbujuk. Iku embere wis onok nduk kono".

"Lha lak ngono a, sekalian atraksi malam mingguan yo Cak".

Mat Pithi ngekeki isyarat nyang tamu kabeh, gak suwe kabeh metu situk situk,
nggrombol nduk pintu masuk. Onok sing ngintip nduk jendelo.

Mat Pithi langsung action. Kabeh mejo diuyuhi sak enake, sambil mondar mandir gak
karuan. Cak Drokim mlongo, lha wong uyuhe yo cumak ngotori ruangan Cafe, gak
onok sing muncrat nduk ember. Uyuhe blakrakan, onok sing nduk mejo, onok sing
nduk karpet, lengkap.

"Wis, wis, wis, gendeng kon Mat. Ayo kene 500.000.-"
"Sik talah Cak, tak jupuke duwikku" Mari ngono Mat Pithi marani tamu-tamu sing
nunggu nduk njobo, njaluki duwik. Entuk akeh, terus sing limang atus ewu dikekno
Cak Drakim sing jik mlongo.
"Yok opo sih Mat critane?"
"Biasa cak. Mau aku totohan mbarek tamu tamu iku nek aku isok nguyuh sak enake
nduk Cafe-mu iki atik koen gak mungkin ngamuk. Wong wong gak percoyo. Yo tak jak
totohan 200 ewuan. Gelem. Lha wong patlikur, lak aku entuk meh limang juta. Sing
tak kekno koen paling lak cumak 10% gae mberseni Cafemu."
"Dancuk, dobol, asu, gendeng, wong edan koen Mat ......." Cak Drakim berok-berok.
"Melok a Cak" Mat Pithi kalem ae ngesaki duwike terus nyeluk taksi nyang Dolly
maneh.


PITIK HOMO, DIAMPUT.... !

Ceritane tentang sebuah peternakan ayam.
Iki crita pitik-pitik ndik peternakane Mat Pithi. Ndik kono onok 25 pitik babon karo situk
pitik jago, tapi wis ngurak, tuwo. Ndelok pitik jagone wis tuwo koyok ngono iku mau,
sing mestine wis gak isok diarepno isok nglakeni babon sing sak mono akehe, Mat
Pithi mutusno tuku jago situk maneh, sing jik enom.
Ndelok onok jago anyar, kathik jik enom, kabluk-ane mesti yo jik get, jago tuwo mau
rumangsa kalah saingan. Biasane isok numpak-i babon selawe, hare
... Iki kok onok arek nom. gak urung, babon-babon yo ngrubung jago enom mau,
kepengin ngrasakno dilakeni. Jago tuwo yo cemburu berat, guk !
Sopo gak mangkel, ndelok jago enom mau bolak-balik nyengklak babon-babon
nganyeng mau iku.
Jago tuwo nyidek-i jago enom. "Dik, masiyo awakmu jik gagah, yo ojok serakah opo¬

o. Mosok babon selawe dipek kabeh, rek...."
Jago enom, sumbung, ngomong "Sak karepku tah, lik. Kate tak tumpak-i kabeh tah
enggak, lak opo jare aku, tah. Opo maneh sing cidek-cidek aku yo pitik-pitik wedok iku
dewe. Maeng mulo, tah, peno iku ojok loyo ngono. Pitik jago kok nyekuthuk koyok
ngono, lik...", sinis.
"Iyo ae awak-awak iki wis umur akeh, cung. Biyen opo-o jik enom. Wedok-an selawe
iku sopo sing numpak-i. Yok opo nek koen 15 aku sepuluh?"
"Gak isok, cak....."
"Wis, peno 20 aku limo ae", penjaluk-e jago tuwo memelas. Timbang enggak.
"Gak isok. Selawe iku aku kabeh...", pitik enom jumawa.
"Wis, aku 2 ae, peno sing 23", pitik tuwo tambah memelas.
"Gak isok ! Titik !"
Pitik tuwo nelongso. Biasa numpak pitik selawe, sak iki siji-sijio ae gak kumanan
babar blas. Kabeh dipek jago enom.
"Wis ngene ae", jare jago tuwo. "Yok opo nek nganakno pertandingan. Sing menang
oleh numpak-i pitik 25 kabeh, sing kalah ngaplo. Yok opo". Pitik jago tuwo nantang.
Nantang ? Batine jago enom. Pitik wis loyo karek matek-e ae kathik ngejak
pertandingan ? Gak salah tah iki ?
"Ayo. Kate pertandingan opo, lik, tak ladeni"
"Mlayu !", jare pitik tuwo.
Mlayu ? Pitik tuwo koyok ngono iku ngejak balapan mlayu ? Wong mlaku ae wis
srentengan ?
"Ayo !"
"Tapi aku njaluk syarat", jare jago tuwo.
"Opo syarate ?"
"Aku lak wis tuwo, tah. Aku tak mlayu disik. Nek wis kacek 10 meter, kaet koen mulai
mlayu".
Cumak 10 meter ? Lha masiyo seket meter, tah, pasti isok tak uber. Ngono batine
jago enom. "Ya wis. Ayo !".
Pitik loro mau mulai ancang-ancang. Pitik tuwo mulai mlayu ndisik-i. Begitu kacek 10
meter, pitik enom baru mulai mlayu. Tambah suwe jarak-e tambah cidhek. Pitik tuwo
ambegane wis senen-kemis, mlayu, tapi yo gak isok banter. Tambah suwe jarak
antarane pitik tuwo mbarek jago enom tambah cidhek.
Bareng karek sak meter maneh, ujug-ujug onok suwara bedhil "DER !". Pitik enom
njengkang kenek bedhil manuk mau. Endase meh pecah keterjang timah pelurune
bedhil manuk mau. Kejet-kejet sedhela, terus mati. Kukut wis ! Sing nembak mau Mat Pithi. Lho, ola opo ? Mat Pithi nyidek-i bangke-ne pitik jago enom sing wis mati mau. Gak tambah ditulungi tah yok opo, malah ditendang-tendang, mbarek misuh-misuh. "Pitik jancukan. Wis ping sepuluh sak wulan iki aku mateni pitik. Angger-angger tuku mesti kliru pitik homo. Gak gelem numpak-i babon, malah nguber-uber pitik jago tuwo thok ! Dobol !"


WAK GATHUL KENAK-EN, ANGET.....

Iwak gathul sing siji iki, anggep ae jenenge Macan Nusantara, sak awan gak ketemu
mbarek kancane (sebut ae jenenge ZulFan).
Sore-sore ketemu ndik kali.

Fan, nang endi ae sedina gak ketok'

Iku lo Can, aku mau isuk lak dulinan ndik kali iki, ta. Terus bojone pak lurah sing
anyar, Tamara Blez-mak-blezz, adus nang kali iki. Arek-e lak udo, tah. terus aku moro
nyidek-i. Wik... mulus, cak. Aku ngglibet ae nang selangkangane. Jembut-e (bukan
nama sebenarnya) rodok arang-arang, kathik semu-semu merah muda. Aku ketok
onok bolongan modele koyok guo. Tak leboni ae. Wah, cak, anget ndok njero kono
iku mau. Athik empuk tur mumpluk, wangi maneh. Sedina aku krasan temen, cak. Iki
mau kaet metu. Lha iku arek-e jik adus'. Dasar Macan Nusantara, krungu koyok ngono iku mau, melok-melok. Tamara Blez-mak-blez diparani, terus gak kathik kesuwen, onok tempik (bukan nama sebenarnya) dileboni, ngono ae. Lha selak peteng, je... Isuk-e, Macan Nusantara (iwak gathul, bukan nama sebenarnya) ketemu Zulfan. Ditakoni mbarek Zulfan. '

Yok opo, enak, yo?' '

Apane sing enak. Maune yo enak koyok sing mbok omongno wingi. Tapi pas wis rodok bengi, dadak onok barang kaku rodok empuk, gundul, mlebu-metu. Aku didesek-desek sampek mepet. Tambah suwe tambah blas-blus mlebu-metu, aku tambah kepepet.... dadak aku diidoni. Jancuk temen. Iwak opo iku kok melok-melok mlebu?'


SAROPAH KATENE MATEK ...

Mat Pithi nunggoki Saropah sing wis megap megap kate dead, polahe keracunan.
Saropah mbrebes mili, raine pucet, awake lemes.
“Mat, aku kate ngomong” jare Saropah mbarek gak patek jelas.
“Ojok ngomong sik ta laah, awakmu durung kuat” .
“Gak Cak, aku kudu ngomong, cik nek aku mati gak nggowo dosa”…
“Wis ta laah, gak perlu, tenangno pikiranmu. Nyebut, Paaah” ..
“Gak Cak, iki penting. Waktu koen luar kota Minggu wingi, aku nyeleweng mbarek Mat
Kodir. Aku njaluk sepuramu ya Caak” jare Saropah mbarek napase ngos ngosan.
Mat Pithi ngelus rambute Saropah “Wis tah, gak usah mbok pikir. Aku wis weruh kok.
Dapak gak ngono mosok koen tak racun dik….”

COBAK NEK WERUH ...

Mbah Surti, embahe Mat Pithi, lungguh lesu ndik kursi sing wis jebol kabeh. Nelangsa
mikiri awak-e sing wis tuwo, rumangsa wis gak onok sing nggape, gak kanggo.
Ujug-ujug onok widodari muncul. Jarene "Mbah, sampeyan ojok sedih koyok ngono.
Sing semringah".
"yok nopo mboten sedih, putri, wong kulo niki lak wis tuwo, karek mati thok. Kulit pun
pating njekithut koyok ngeten. Enggih putri jik enom, ayu, kathah sing ngrubung.
Cobak kulo jik enom kados sampeyan ngoten nggih mboten sedih, putri. Nopo malih
kulo niki nggih mlarat, mboten gadhah nopo-nopo", sambate mbah Surti.
"Wis mbah. Ndiko kulo wenehi telung panjalukan. Nopo mawon, pun, mesti keturutan"

Mbah Surti kaget, diwenehi telung penjalukan sing mesti dituruti koyok ngono iku
mau. Temen tah iki ? gak ngimpi tah aku iki ? "Leres tah omongan ndika wau putri ?"
"Lha enggih tah mbah. Kulo niki lak widodari?"
"Kulo nedi sugih !", penjaluke mbah Surti.
BYAR ! Ujug-ujug ruang tamu sing mak clekuthit iku berubah dadi bawera. Lampune
padhang njingglang. Kursi tuwo sing dilungguhi mbah Surti mau dadi kursi emas !
Bukan main !

"Sing nomer loro ?", jare widodari.

"Kulo pengin mbalik enom malih, terus ayu !"

BYAR ! Mbah Surti berubah dadi putri ayuu......uuu ! Umur-umurane kira-kira 19-an.
Kinyis-kinyis ! Klambine koyok putri Cinderela ! Sofia Lacuba ae kalah adoh rek...... !
"Karek situk !" jare widodari maneh.
Sore iku asune mbah Surti, sing jenenge Gombloh, ngancani mbah wedok mau.
Glibat-glibet ndik sikile mbah Surti, wong yo karek situk iku ndarane.

Mbah Surti njaluk "Asu iki dadekno pangeran sing ngganteng, gagah".

BYARR....! Asu ilang, muncul pangeran sing ngganteng banget. Rupane persis Tom
Cruise ! Bayangno.

Putri sing asline mbah Surti mau dicidek-i mbarek pangeran Tom. Terus dirangkul,
diambung, dipondhong, dijak ndik kamar sing suasanane koyok kamar-kamar
kerajaan. Wong loro mau terus pating gluntung, ambung-ambungan sak kayange.
Putri (mbah) mau diambungi gulune, pipine, dadane, kelek-e.....
Putri (mbah) mau mbatin "Sumunggok-o koen eruh aku iki asale, angeran...."


NEK WIS YAKIN KETUULARAN RABIES

Mat Pithi biyayakan diuber asu. Terus dicokot. Apane gak bingung, wong jarene asu iku isok nulari penyakit rabies, je.

Mat Pithi mara ndik dokter Dul Kamdi, berobat. Sak wise dipriksa, doktere kanda mbarek Mat Pithi: "Peno wis onok tanda-tanda ketularan rabies, Mat. Cumak gak usah kuatir. Onok kok obate. Kono mledhing, tak suntik" Mat Pithi manut, disuntik. "Nek sido ketularan apa sing peno lakokno?" "Gak repot-repot, dok. Wong aku sak iki wis nggawe daftare wong-wong sing katene tak cokot, nek wis genah aku ketularan engko"


BOJOKU AE...

Mat Pithi nontok sulap. Gumun, wis. Yok opo kate gak gumun, wong kok isok metu
endog-e sak arat-arat. Sak umpama tah endog-endog mau wis disiapno, lha disimpen
ndik endi?
Durung maneh pas dilebokno peti, ditaleni singset sak akeh-akehe. Petine dikunci
saka njaba. Ngono iku lho, bareng petine dibukak sing metu kok dadi wong liya. Sopo
wonge gak cingak ?
Keplok membahana. Kabeh surak-surak. Tukang sulap pancen hebat, gawe
pangeram-eram. Dibantu jin antarane. Tapi kok jarene cumak kecepatan tangan lan
ilusi? Lak bingung tah.
Kabeh keplok. Plok-plok-plok.....
Kabeh mbengok. Ngok-ngok-ngok.....
Kabeh gumun. Mun-mun-mun.....
Mat Pithi ngadeg. "Hidup ! Hidup !"
Mat Pithi nyidek-i tukang sulap, takon "Opo rahasiane, cak? Uruk-ono opo-o aku"
Tukang Sulap njawab: "Iki rahasia. Iki rahasiaku kanggo golek sandang pangan. Nek
kebongkar, aku matek gak isok mangan. Peno gelem tak kandani, mari ngono nek wis
ngerti peno tak pateni?"
Mat Pithi mikir-mikir.
Mari ngono dek-kondo: "Yok opo nek bojoku ae sampeyan kandani rahasia mau..."


JARENE MAS SOPIR MBOTEN NGOTEN ...

Mat Pithi pancen nggladrah. Gak trimo cumak diladeni jaran-jaranan mbarek Saropah,
bojone. Lha wong pembantune, Dessy Ratnasari, sing mari pegatan, yo dicengklak.
Dasar Mat Pithi, gak cumak nafsune sing gak isok dilereni, lha wong gandule ae gak
mekakat gedine.
Nek wis bengi, ketok bojone, si Saropah, sing setulegi (setengah tuwa lemu ginuk¬ginuk) senggor-senggor, Mat Pithi wis siap-siap marani kamare Dessy, pembantu.
Dasar Dessy yo rodok nganyeng, rondo wis onok telung tahun, ya gatel terus
selangkangane. Diparani ndarane, yo ho-oh ae. Malah ketok nek wis rutin. Nek wis
jam sepuluhan ngono iku awak-e disemprot de-klonyo, cek wangi. Kate main, rek....
Mari main, ambik jik klemahan, rangkulan rapet, udo blejet, Dessy takon mbarek
rodok ngalem "Pak, enak pundi numpak kulo nopo numpak ibu?". Ngono iku tangane
karo uwak-uwik gandule Mat Pithi sing wis rodok ngulet, lemes.
E..., bek-e tah tangi maneh?

Ambik rodok-rodok merem melek, mari kenak-an, Mat Pithi nyauti "Yo enak koen
seru, Des. Koen jik enom, kabehanmu jik kenceng", mat Pithi tangane yo melok
sraweyan, ngglintiri pentile Dessy.

"Yak, ndak enggih, pak. Nopo leres eco kulo kalih ibuk. Nopo mboten eco ibu, tah.
Niku lak bapak cek kulo seneng mawon, tah".
"Sumpah, Des. Gak mbujuk bapak iki. gak ngono ola opo ben bengi aku mara ndik sepeda'

kamarmu iki", tangane jik terus operasi ', sekitar pentil dan dada. "Opo-o, se ?", Mat Pithi takon.

"Soale, criyose cak Dul, sopir, eco-an ibuk ketimbang kulo"


OOM... TULUNG DOLEKNO WEDUSKU PISAN

Wijono kerjone angon wedhus, lek mangkat esuk molih sore. Pas nggiring wedhuse
mlebu kandang kok kurang siji. Wijono nggoleki muter-muter gak ketemu-ketemu.
Akhire Wijono menek uwit beke wedhuse ketok teko ndukur, tapekno gak ketok jugak.
Pas arep mudhun Wijono kaget, gak sido mudhun soale ndhok ngisor uwit onok mat
Pithi mbarek Sarpokah lagi pacaran.
"Dik, bukaken rokmu age, aku mung kate ndelok ae kok" jare mat Pithi
"Ojok ah cak, aku wedi engkok onok setan liwat" jare Sarpokah.
"Sumpah dik, aku mung pengin eruh ae kok, ayo ta bukaken...sumpah tenan dik, wis
ta percoyo-o" mat Pithi wis gak sabar.
Krungu sumpahe mat Pithi, Sarpokah langsung ngangkat rok-e (tibakno gak nggae
kathok).
"Wuik..... apike rek..... sak ndonya ketok kabeh" jare mat Pithi.

Wijono krungu ngono langsung mbengok "Om, om, tulung delokno wedhusku ndhelik
ndhok kono gak?"


TAK KEK-I DUWIK, TUKUO SILET, CUKUREN ...

Kuncung anake mat Pithi (re duwe anak kapan? bojo ae gak duwe) senengane udan¬udan mbarek wudo mblejed. Pas sore-sore udan deres si Kuncung udan-udan dolan nang kelurahan. Ndilalahe pak lurah eruh terus si Kuncung diceluk "Cung, opo'

a. o koen udan-udan gak kathokan pisan?" Kuncung mangsuli "Bapak gak duwe duwit gae nukokno kathok" "Nyoh iki, sepuluh ewu gae-en tuku kathok kono" jare pak Lurah. Kuncung mulih teko omah pamer bapake lek diwehi duwit ambek pak lurah gae tuku kathok. Ngerti ngono mat Pithi mikir "Anakku Kuncung ae diwehi sepuluh ewu. Lek aku sing gak kathokan mesti paling thithik diwehi seket ewu". Pas sore-sore udan, mat Pithi udan-udan nang kelurahan gak kathokan. Teko kono pak Lurah eruh terus mat Pithi diceluk "Lho mat Pithi, opo'

b. o sampiyan wis kewut ngono udan-udan gak kathokan pisan?" Jare mat Pithi "Gak duwe duwit gae tuku kathok pak"

"Nyoh iki tak wehi sewu" jare pak Lurah
Mat Pithi gak trimo "Wualah, sewu.... gae tuku opo iki pak?"
"Koen tukuo silet, gae ngerok jembutmu" jare pak Lurah.


SOPO ERUH BOLONGAN MAU JIK ONOK TAWONE?

Iki duduk critane Mat Pithi, tapi Tarzan. Eling to peno, Tarzan iku lak mulai cilik ndik
alas gung lewang-lewung, diopeni mbarek gorilla. Eling jugak to peno, nek mari ngono
onok wong-wong peneliti sing kesasar ndik alas, sing salah sijine jenenge Jane, ayu,
putih (lha ancene wong barat, guk!)
Sak wijine dina, sak wise Jane ditulung mbarek Tarzan saka serangan macan, Jane
kagum setengah matek mbarek Tarzan. Masiyo wong alasan, tapi perkara
ngganthenge gak kalah mbarek wong-wong London sing biasane nguber-uber Jane
iku. Kathik otot-e pating pethokol, cumak nggawe swempak kulit macan, ndah niyo
anune, rek....

Jane ngobrol ngalor ngidul mbarek Tarzan, sing jugak mulai kesengsem mbarek arek
wedok, sing wektu iku yo wis gak genah kabeh klambine. Gak nggawe kutang,
maneh. dadi susune yo ketok nek pating genteyong.

Ngobrol-ngobrol-ngobrol, sampek suwe, suwe-suwe nyandak tekan soal hubungan
seks barang.

"Koen yo onok rasa kepingin ngesex enggak, cak Zan?"
"Sex, opo iku ?"
Jane terus nerangno mbarek Tarzan soal hubungan sex mau, sampek detil. Tarzan
akhire yo ngerti soal sex iku mau. Ngono iku tah?

"Yo onok ae, ning. Jenenge menungso. Wong kewan ae yo duwe napsu, kok"

"Lha gak onok wedokan ndik alas kene, caramu yok opo kanggu muasno napsumu
sing wis tekan mbun-mbunan?"

"Aku biasane nggawe bolongane wit-witan iku, ning"

"Nggawe bolongane wit?"

"Iyo. Opo-o?"

"Cak Zan, peno iku salah. Kene tak kandani sing bener iku yok opo. Disamping iku
juga dijamin enak". Kondo ngono iku mau Jane terus nggelar kloso, udo, lumah¬lumah, mekangkang.

"iki lho bolongan sing bener, cak. Kene, lebokno pelimu ndik bolongan selah-selahe
selangkangan iki. Ayo gek ndang dicobak".

Tarzan terus cucul-cucul katok-e. Peline wis ndangak pol. Tarzan mundur rodok adoh,
kira-kira limang meter. Mari ngono mlayu banter, sikile diayun, empik-e Jane
ditendang sak get-get-e....

Apane Jane gak gulung-koming setengah mati. Mlintar-mlintir mbarek aduh-aduhan nyekeli empik-e.

Sak wise rodok suwe, ambek nahan larane, napase ngos-ngosan, Jane takon "Ola opo empik-ku peno tendang, cak? Lak lara, se..."

"Lho, aku biasane yo ngono, ning"

"Gunane opo ?"

"Sopo eruh bolongan mau jik onok tawone?"


JEMBUTE IRENG TAH PUTIH ...

Dul Kemproh iku ancene kemproh proh. Sabane nek nggak neng Dolly, nJarak yo kermil utowo kreto miring

Tapi ngono-ngo o pas ndek Lombok ndelok wong bule wedhok udo ya rodok bingung deweke. Lha buktine ngajak koncone taruhan. "Ayo jembute wong bule iku warnane opo ?"

Langsung ae di santrap koncone jare "Ireng ayo bayar", nek nggak percoyo deloken iku.

Dasar kemproh yo nggak percoyo. Di lerek ireng, dimatke yo ireng tapi tetep ae nggak percoyo. E sangkeng nggak percoyone katene dicekel, barang tangane nyedek wer lalere miber kabeh

Lho kethok to warna asline....


BODREXIN KENEK DIGAWE PIL KB, LHO..

Tibak-e, carane nggunakno Bodrexin kanggo anti hamil iku dikempit nang pupune arek wedok-e. Kudu dikempit terus, gak oleh ceblok, sampek buyar main. Dene sampek pupune mbenggang, ceblok, yo gak tanggung nek sampek meteng. Lha nek ngono teorine, gak usak Bodrexin. Masiyo kacang ijo yo isok, rek. Opo nggawe silet ae? Cek arek lanange mlungker...ker...ker...


DI JAKARTA TURUNNYA DI GAMBIR, LHO IBU-IBU..

Ibu-ibu desa nDiwek nduwe acara kate nang Jakarta, tapi dudu katene melok bengak¬bengok nang bunderan HI. Pancen onok rencana katene kia-kia.
Sakdurunge budal onok upacara cilik-cilikan kanggo nguntapno para ibu-ibu mau. Pak Kades jugak kebagian menehi wejangan. Lan ndik pungkasan wejangane pak Kades
Jangan lupa ibu-ibu sekalian, nanti kalau di Jakarta turunnya di Gambir'kondo : '.


Ibu-ibu, wis selak kepengin budhal, yo akeh gak ngrungokna tinimbang krungune. Cumak slentang-slenting krungu pesenne pak Kades sing terakhir mau, nek '
kalau di Jakarta turunnya di Gambir'.

Budal, wis. Numpak sepur. Munggah saka Jombang. Sewengi natas, nganti isuk.

Meh tekan Jakarta, kira-kira tekan Cikampek, ketua rombongan aba-aba supaya ibu¬ibu siap-siap. 'Sampun meh dugi Jakarta ibu-ibu. Siap-siap'

Siji mbaka siji ibu-ibu pamit nang toilet. Metu saka toilet bisik-bisik kancane kare ngguyu jegedisan. Ihik-ihik. '.
Mbakyu, ojo lali ikune digambir'

Lho ?
kalau di Jakarta turunnya di Gambir'

Jarene pak Kades wingi iku lho, '. Oalah, bude¬turun'bude, ', dudu liyane. Digambir, wuik, menger-menger lak-an.


BEO-NE PENDETA

Klasifikasi : Guyon rada SARA Syarat : Bar maca gak oleh nesu

BEO-ne Pendeta.

Pak Pendeta mari mulih saka lunga. Omahe ditekani truk ngangkut pasir jumlahe telu, saka toko bahan bangunan. Pak pendeta bingung, wong gak rumangsa pesen pasir, lhah diage apa ?

Tapi sopir truk pasir tetep ngeyel, wong pancen onok pesenan pasir telung truk saka omah iki melalui telepon. Wah, padahal sedina iki maeng ndik omahe gak onok uwong, kok...

Suarane yok opo, se?
pendeta mau takon,

Radak cilik, mlengking'jare pak sopir.

Diamput, batine pendeta. Gak urung iki si beo. Cik lancange. Pasir dibayar. Ya lumayan, telung truk jare...

Mlebu nang omah, mari ndekek barang-barange, pendeta mara nang kandang beo. Beo nyapa '

selamat sore... selamat sore...'gak direken babar blas. Kandhang dibukak, beo dicekel...cek...

Beo mau dipentheng swiwine, terus dipaku nang tembok. Cek kapok. Gak kakehan omong blas.

Beo kelop-kelop, ngrumangsani salahe. Swiwine njepaplak, wong dipaku nang tembok. Gatel-gatel nang manuke gak isok ngukur (maksudku awake manuk mau). Tolah-toleh, lho...

Beo ndelok onok salib dipajang nok tembok. Beo ndelok onok uwong sing juga dipaku, ndhaplang tangane.

Beo bisik-bisik, wedi krungu ndarane. Jarene ngene :

'Cak, cak. Sampeyan pesen pasir pirang truk?'


KAPTEN MAT PITHI KELANGAN JIP TENTARANE

Mat Pithi, sak iki pensiunan jenderal. Tepak jik Kapten mbiyen tau kelangan jip. Critane koyok ngene :

Kapten Mat Pithi terkenal tukang sobo nang lokalisasi nggene balon-balon. Sak wijinine dina, Mat Pithi dolan nang Dolly. Mlebu nang wisma Srikandi, ngombe¬ngombe. Rodok suwe thithik dek-e metu, clilang-clineng nggoleki jip-e. Lho gak ketok? Wah dicolong maling montor iki.

Mbarek getam-getem Mat Pithi mlebu maneh nang njerone Wisma Srikandi mau, mbarek ngetokno pistule. Mbarek nembak-nembak nang ndukur Kapten Mat Pithi mau bengak-bengok.
'Jancuk, sapa bajingan-bajingan sing wani nyolong montorku. Gak ngaku tak tembak slangkangane'

Gak ono swara cemuwit. Kapten Mat Pithi terkenal gak kenekan. Tersinggung thithik ngono ae wis ngetokno pistul. Tau kok onok sing ditembak slangkangane mbleset, malah kenek bapak-e thole. Lak kojur, se?

Ngerti nek gak onok sing nyauti, Kapten Mat Pithi tambah morang-moring digetna ae.

'Bir situk maneh. Tak enteni mbarek ngombe. Ojok sampek bir ndik gelasku iki entek durung onok sing ngaku, ya. Sido tak gawe koyok ndik Bangunrejo mbiyen'

Kapten Mat Pithi terus ngombe, dimat-mat-no. Kira-kira karek seprapat gelas dek-e metu nang dalan. Didelok, lha jip-e wis onok maneh ndik kono. Keweden bek-e sing nyolong.

Mbarek mlaku gagah kapten Mat Pithi mlebu maneh nang Wisma Srikandi, katene nerusno ngombene.

Bisak-bisik sing ngladeni ngombe takon '

Yok opo critane sing ndik Bangunrejo mbiyen cak?'

'Ya jip-ku gak mbalik. Ilang' '

Lha kedadeyan opo sing sampeyan tindakno ngerti nek jip peno mau gak mbalik? Koyok sing peno ancamno mau?'

'Aku ? La-opo ?'
'Iyo'
'Pas jipku pancet ilang'
'Iyo, iyo cak...' '

Yo molih mlaku aku cak....'

E...alah.....
Mat Pithi dobol....
Tiwas wong sak wisma pucet kabeh...


MAT PITHI KESANTAP BAL GOLF

Mat Pithi agek mlaku-mlaku ndhuk pinggir lapangan golf. Moro-moro onok bal golf ngenani, Mat Pithi langsung klintingan gulung-gulung ndhuk suket ambek nyekeli tangane loro-lorone ndhuk kathoke.

Tibakno sing main golf cewek loro, langsung marani Mat Pithi "Cak, cak, wah njaluk sepurane yo. Gak sengojo soale awak-awak iki lagek ajaran". Salah sijine cewek ngomong "Kene tak tambanane cak, wong aku ahli therapy phisik".

"Gak usah ning, engkok yo mari dhewe" jare Mat Pithi ambek tangane loro-lorone pancet nutupi kathoke.

Tapekno cewek mau pancet mekso kate nambani, lha wong ahli therapy phisik hare.

Akhire Mat Pithi setuju. Cewek mau terus nglebokno tangane ndhuk kathoke Mat Pithi, wiwit mijet-mijet gandhule.

Let sauntoro ceweke nakoki "Piye cak, wis kroso enak gurung?"

Jare mat Pithi "Ya, wis, wah uenak tenan. Tapekno JEMPOL TANGANKU SING KENEK BAL GOLFMU JIK KUEMENG hare"


OJOK CIDEK-CIDEK AREK WEDOK SING SUSUNE GEDHE !

Klowor, anak-e Mat Pithi, nyidek-i embok-e, ning Saropah. Mbarek nyidek mau arek iki ngomong, "mak, onok arek wedhok susune guedi nemen mak". Ning Saropah nuturi anak-e, "Ojok cidek-cidek arek wedok sing susune gedi, cung. Arek wedok koyok iku mono pikirane gak onok liya kecuali perkoro susune thok. Arek wedok sing susune gedi iku arek wedok goblok".

Klowor manthuk-manthuk. Koyok arek sing ngerti ae.
Mari ngono Klowor takon maneh, "Nek onok uwong sing gandule gedi, mak"
Jare mak-e, "Yo podho ae, cung. Setali tiga uang, jenenge. Wong lanang sing

gandule gedi iku pikirane yo rusuhan thok. Sing dipikir gak liyo maneh ya cumak yok opo enak-e numpak-i wong wedhok thok. Endi tau mikir sekolah, tah nyambutgawe. Wong lanang sing gandule gedi iku yo termasuk wong goblog. Mene maneh, nek onok wong lanang sing gandule gedi, ojok mbok cidek-i, ya, cung. Ben dina sing dipikiri ya yok opo manfaatno gandule mau thok, cung".

Klowor manthuk-manthuk maneh. Koyok arek sing paham ae.

"Ola opo se cung, kok awakmu kathik takon emak perkoro arek wedok sing susune
gedi, ambek wong lanang sing gandule gedi barang iku?"
"Ngene lho, mak. Mau tepak mak lunga nang pasar, onok arek wedok ayu, mak, teka nang omah iki".
"Susune gedi tah cung"
"Iyo, mak. dapak ngono ola opo aku takon mak barang"
"Ya iku mau, cung ojok cidek-cidek arelk wedok sing ngono iku. Arek goblog ngono iku, cung"

"Mari ngono dek-e ketemu mbarek bapak, mak. Dadak wong loro iku mlebu kamar,
udo karo-karo, mak"
Mak-e Klowor mendelik.
"Tak dingkik, mak. Bapak maune gak goblog, lho mak. Tapi suwe-suwe tak delok bapak iki kok tambah goblog, se".
Mak-e Klowor tambah mendelik.
"Wong loro iku ketok podho goblog-e mak. Embuh tah ola opo, dadak gelut. Bek-e mari onok sing ngelokno goblog, antarane, yo mak yo"
Mak-e Klowor tambah mendelik, mbarek mrecing.
"Tapi tak delok bapak kok rodok isin, kuatir nek ketok gobloge, mak"
"Lho, ko-en kok isok ngarani ngono, se cung?"
"Anu mak, cek bapak gak ketok nek goblog, gandule mau disingitno"
"Lho, kathik disingitno barang, se cung. Disingitno nang endi gandule bapakmu iku mau?"

"Dislempitno ndik selangkangane arek wedok mau mak. Terus diencepno cek gak ketok"

"Oalah cung. Untung lho bapakmu iku eruh isin. Dadi gandule disingitno ngono mau. Iku mono cek gak ketok, cung" (batine mak-e Klowor mbarek getem-getem).


MURID TK YO NGEMUT SARUNG BARANG, KOK

Muride ning saropah, guru TK, onok sing kebiasaane ngemut driji.
'Cung, gak oleh ngemut driji, ya. Koen lak wis sekolah, mosok senengane ngedot, adane bayi ae. Karo maneh kukumu sing ireng iku onon endog-e cacing, lho'

'Nggih, bu guru'
'Bu, bu, niku Wiyono ngemut permen'jarene Handoko '

Lho, engko watuk, cung. Ayo dibuak'
'Nggih, bu guru'
'Bu, Parman niku nek bengi taksih ngedot'
'Iyo ta cung. Gak apik iku mono, cung. Nggarahi untumu gigis. nek kate turu malah kudu sikatan disik, ya, cung, ya'

'Nggih, bu guru'
'Arek-arek, hayo, opo ae sing biasane diemut ?'
'Bohlam, bu guru'
'Lho ?' '

Enggih. wau dalu emak sanjang kalih bapak, patenono lampune, kene tak emut'

Saropah mendelik...
Gak suwe...
'Iku gak apik, ya cung, ya. Cobak nek sampek kesetrum'
'Opo maneh ?'
'Sarung bu guru'
'Lho ?'
'Enggih, wau dalu emak sanjang kalih bapak, pak coploken sarunge, kene tak emut-e'
'Arek-arek, gak oleh ngemut sarung, ya. Sepet'


KRAMAT TUNGGAK

(Duduk banyolan, tapi komentar)

Sekelompok demonstran santri nuntut Pemda Jakarta Utara nutup Kramat Tunggak,
tapi ono Dr wedok sing “menentang”. Jenenge dowo, Dr Endang R. Sedyaningsing-
Mahamit. Lho??

Polahe waktu tahun 97, deke njukuk S3 bidang kesehatan masyarakat nduk Harvard
University, obyek penelitiane yo Kramat Tunggak iku. Alasane simpel, nek ditutup lak
malah angel nguruse. Nyebar gak karuwan sakpenyakit penyakite.
Tapi dasar ilmuwan, yo gak asal njeplak rek. Onok cerito kesetiaan nggae kondom,
onok cerita pemeriksaan sample darah mbarek cairan vagina-uretra (wuik ambune!!).
Yo sing ngono ngono iku.

Masalah pemakaian kondom, kesimpulane yo asyik rek, makin suwe praktek makin
males nggae kondom. Polahe biasane terus duwe tamu tetap sing dadi pacar (dulure
Mat Pithi sing nduk Priok, bek e), utowo tamune protes :”la opo se nggawe konokan,
koyok gak kenal ae”.

Untung sing kate ditutup cumak Kramat Tunggak rek. Atik nJarak sing ditutup yo soro
prasaku. Polahe : sakno Mat Pithi guk, kliyengan lak an.


NGIMPI WONG MATEK

Enak-enak turu tengah wengi, anake Mat Pithi nuangis koyok wong kewedhen.
"Aku ngimpi mbah lanang mati ..." jare anake.
"Wis gathik mewek, turuo maneh, iku ngono mek ngimpi" jare Mat Pithi. Isuke onok

interlokal ngabari lek Bapake bojone Mat Pithi kenek serangan jantung, dud !
Minggu ngarepe, anake nangis maneh tengah wengi.
"Aku ngimpi mbah wedok mati...." jare anake.
"Wis tha percoyo aku, iku ngono mek ngimpi, age ndhang turuo maneh" jare Mat Pithi.
Menene onok interlokal maneh lek embok-e bojone Mat Pithi tibo kepleset ndhik

jedhing, dud pisan.
Mari pitung dhinone ibuke, anake nangis maneh tengah wengi.
"Aku mimpi bapak-ku mati... " jare anake.
"Koen ojok percoyo ambek ngimpi, wis kono turuo maneh" jare Mat Pithi.

Mari anake turu maneh, genti Mat Pithi sing gak isok turu. Ketap-ketip, pucet kewedhen dhewe, pas temenan aku kate mati pikire.

Isuke bojone Mat Pithi, Saropah, ganti sing nangis berok-berok.

"Opoko koen iku isuk-isuk wis mbrebes mili ?" jare Mat Pithi.

"Iku lho Cak.... bakul bakwan langgananku mati...."

PERLOMBAAN MATENI GENINE LILIN MBAREK ENTUT

Tapekno, memang mat pithi iku sembaranganne juara. lha sakdurunge lomba dowo¬dowoan lak dheke melok lomba niup lilin. tapi gak ngai cuangkem utawa abab.. tapi gae entut.

Pesertane yo meh podho.. tapi ketambahan saka china sing ahli silat, tenaga dalam, sumo jepang, koboi amerika barek petinju negro. wis pokoke awake nek gak atletis, yo gothot.. paling gak gembrot, wetenge gedhe kabeh. lha mat pithi iku lak pucet tah... pucet nyekukruk koyo cecek eruh kucing... (tapi soglekane reek....)

Ancene mat pithi iku kepengine dadi gong. mangkane nomere pancet buncit.

Nah, lombane katik gae aturan, jarak antarae tilis ambek lilin iku paling cidek 3 meter.

Nomer siji, peserta dari amerika... pegulat lemu ginak-ginuk... ancang-ancang, mlorotno cancut barek mledhingi lilin. terus ngeden.... Pantes ae cak unine entut amerika yo koyok band heavy metal temenan.... bruuuuat.... liline mik mobat-mabit..... terus baru mati

Nomer loro, perserta dari chino. wah gayane khas koyo chen-lung... (halo ning ayu¬chen). Sendakep, matek tenaga dalam, gak atik mleding.... ngerti-ngerti keprung .. thiiiiiiiiitt. Lilin mobat-mabit sedelit.... mati....

Nomer telu, sumo jepang... meh podo gayane ambek pegulat amerika.... wong senenge lak niru amerika tah, jepang iki.... mlenthus sedelok, ambek mendelik... terus dhuuuuuuut duawaa banget.. Lilin gak atik mobat-mabit... langsung menggok... koit. Wis pokoke aneh-aneh.... tepuk tangan tambah rame.

Eeee ndadak nomer terakhir mat pithi sing keceng barek cengar-cengir, nyekeli weteng munggang panggung.... Gak atik hormat-hormatan, gak atik pak-buk... langsung njenthiit... nepakno arahe bokong ndok nggone genine lilin. Kancut diplorotno barek njengking..... ngerti-ngerti......ssssssssscreeeet..... cret.... lilin gak athik obah barang langsung matek.... tambah gak metu beluke... wong ketutup barek jenang katule mat pithi sing ancene kakehan rujak petis.... sing nambahi dadi juara.... ambune reeek... koyo pabrik petis...........prucut.. wah lepas maneh....

MAT PITHI KANGEN AMBEK SUROBOYO.

Mat Pithi, asal Indonesia sing lagi sekolah nduk Jepun moro nang nggone dokter. Pirang-pirang dino iki awak kroso kesel, weteng mules, mripat mbrebes terus ditambahi sirah ngelu. Pokoke rasane gak enak kae lho...

Dokter sing mrikso nggak iso nemokno penyakite Mat Pithi malah tambah gak mudeng... opo'o pasien siji iki kok koyok ngono.

Akhire dokter iku nawarno terapi nggo ngobati penyakite Mat Pithi, jare doktere sih iku
terapi alamiah... lek boso konone Naturotherapy. Jare doktere terapi iki wis terbukti
iso'berhasil sak durunge. Terapine yoiku Mat Pithi mesti ngoyoh ambek ngising,
disimpen ndhuk tas trus didokok ndhuk basement seminggu....
Terang ae Mat Pithi shock... dhewe misuh2 gak gelem.... Tapi bareng dibujuk ambek
doktere... ambek diomongi lek wis tau berhasil diterapno nang wong Indonesia
liyane... akhire Mat Pithi gelem.

Akhire Mat Pithi moleh... tekan omah terus cepet2 ngoyoh ambek ngising.... gak lali
diwadahi tas trus didokok ndhuk basement... koyok jare doktere...

Selang seminggu... penyakite Mat Pithi sik pancet ae.... malah tambah nemen...
dheweke nelpon doktere ambek misuh2... (terang ae doktere sing Jepang yo bingung
dipisuhi Mat Pithi...).
Jare doktere "moroo nang ngisor... dolekono tasmu trus bukaken... mari ngono trus
ambuen njerone tas iku mau sampek ping telu"

"Gendheng are...." jare Mat Pithi.... tapi yo terpaksa dilakoni, lha wong pengin waras
are.... Mari telpon Mat Pithi langsung nguncluk mudhun... ndoleki tase sing disimpen
seminggu kepungkur ndhuk basement... bareng ketemu langsung ae dibuka... mak....
ambue..... gak ilok temen pokoke... lha yo'opo sak gurunge dheweke mangane
sembukan ambek pete....
Tapi aneh jare Mat Pithi... awakku kok kroso enak bareng ngambu isine tas iki....
dibaleni maneh sampek ping telu... blas... jablas... langsung ilang rek penyakite sing
wis rong minggu.... Langsung ae Mat Pithi telpon nang doktere...

"Dok... suwun aku wis waras... berkat terapi soko sampeyan dok.."

"Nah khan... aku lak wis ngomong lek terapi iku wis tak praktekno nang wong
Indonesia liyane... lan ternyata berhasil... sakjane ngono sampeyan iku cuma home¬sick ae...."


KONTES MISS DUNIA

Timbangane padu karepe dewe soal wedok tenan atau wedok-wedokan. Iki onok cerito yahud, rek.

Mbiyen jamane kontes ratu-ratuan iku, onok sakwijining kontes ratu dunia, sing teko Indonesia di wakili karo Waljinah.

Wuaahhh...ceritane ruame temen. Onok sing teko, Cino, Ngamerika, India dll.

Kontes pertama kebetulan wakil teko Cino. Maju ndek panggung karo nggowo timun. Untuk membuktikan kehebatannya, sang dara teko Cino langsung nancepke timun mau mlebu slangkangane. ( gak porno tah? wong gak nyebut sing jorok-jorok kok)

Begitu entuk limang menit, timun dicabut. Ternyata timun telah berubah dadi acar.

Wehhhh...keplok-e langsung wae ndadi.

Kontes selanjutnya wakil teko India. Metu nggowo telo. Telo langsung ditancep maneh ndek slangkangan. Mari 3 menit, telo metu dadi tape.

Wahhhhh....lha sak gedung langsung wae keplok.

Terus wakil teko Ngamerika Saringet gak gelem kalah. Metu nggowo daging sak kilo. Rodo sesek pancen nek daging sapi sekilo diblesekno ndek slangkangan. Tapi mung 2 menit, daging dicabut langsung kemebul dadi hamburger, rek!!!

Wehhh....tepuk tangan tiada hentinya. Gedung dadi rame karo tepuk sorak mau. Wis...pasti Ngamerika menang wis.

Heiii...tunggu dulu. Mbak Waljinah durung metu. Begitu Mbak Waljinah metu...wehhh...dadi geguyon wong sak jagat rek. Lha wong mau iku onok TV dsb. Opo maneh Mbak Waljinah ternyata metu gak nggowo opo-opo. Dengan kemayu dan kenesnya mbak Waljinah mung ndingkluk karo langsung nyamber mikrophone.

GET DOWN!!! GET DOWN!!! wong sak gedung ngamuk gak karuan mergo ngerti Waljinah pasti kalah. Wong gak nggowo opo-opo.

Dengan tenangnya mbak Waljinah mengambil microphone dan menancapkan benda iku ndek selangkangane.

Ehh...gak dinyono, rek. Tiba-tiba dari speaker raksasa metu suoro nyanyian..Walang Kekek...walange Kadung....drajat mbambung diantemi brimob.....:-)

wis ah...tak turu ndisik. Sesuk esuk mesti tangi esuk-esuk ngoyak pesawat, balik ke NYC. Kudu layat konco sing lagi ntas keno musibah.

ATURAN ANYAR NDIK KENJERAN

Onok aturan anyar, nek peno-peno kate blakrak-an nang Kenjeran. Peno kudu duwe SIM (Surat Ijin Mengemut di Mobil). Nek gak duwe SIM ojok cobak nyetir ambek mangan permen.

Ndik Kenjeran jugak onok aturan demi peduli lingkungan yaiku '

Dilarang menembak¬kan burung'

. Peribasane 'Akibat Nila diuthik, rusak susu sebelahnya'

Balon-balon Njarak, nek oleh tamu. ambek mlaku dek-e nyanyi lagune Vina
Panduwinata :
'Aku mekangkang lagi'


KONTRASEPSI ANYAR

Ngguk kelurahan Karah kecamatan Jambangan dianakno penyuluhan Keluarga Berenca (KB). Acarane interview mbarek ibu-ibu akseptor KB. Sing pertama maju bu Tigun ditakoni ambek petugas KB: "Olehe KB nggae opo bu?"

Bu Tigun: "Nggae spiral"
Petugas: "Bu Dul Kemproh, KB-ne nggae opo?"
Bu Dul: "Nggae kondom cap areng"
Bu Gigih: "Aku nggae suntik"
Bu Drajad: "Aku gak nggae opo-opo, wong bojoku lagi ndhok jepun"
Bu Bambang: "Aku nggae dingklik"
Petugas: "Heh, nggae dingklik? Piye carane?"
Bu Bambang: "Bojoku lak luwih endek tur lek main senenge ambek ngadeg, dadi yo

ancik-ancik dingklik. Engko lek bojoku wis wiwit ngos-ngosan terus tak tendang dingklike"


SRITI DIKONGKON TUKU SARDEN

Surati jik kaet dadi babu, dikongkon ndarane tuku sarden.

Tekan toko lali, opo jenenge siang dikongkon ndarane mau. Gak kurang akal, Surati mlipir nok mburine bufet, terus tangane didulek-no nang '-ane. Lhup...

konok'Drijine mau diambokno engkoh Tan, sing duwe warung. '

Beli yang kayak gini, lo, ngkoh'

'

Oh, sarden, tah. haiyyaa....'


JANCUK...! JARANKU WEDOK !

Mat Pithi pancen bethike gak ketulungan. Masih bapakne kaji, Mo-Limo wis dilakoni. Korak, balon, germo, tukang parkir sak Kermil kenal kabe karo arek Dinoyo Gang Limo iki. Tapi sejak Suharto ngelundung, kelakoane rodok apik. Mat Pithi gak tau ugal-ugalan maneh. Lek ditakoni koncone, "Mat raimu sik mbalonan?". "Mathek ketubruk montor, tanganku kithing aku wis tobat cuuk...!", Mat Pithi ngotot. Modele morale arek iki melu reformasi pisan.

Saiki kesibukane Mat Pithi meguron nang Kaji Kholil, guru ngaji soko Ampel. Segala ilmu disinaui. Mulai ilmu kebal sampe ilmu gendhing wedhokan wis dikuasani. Jangkep limang wulan meguru, Mat Pithi diwekasi gurune " Mat..., ilmu sing mbok sinaui wis jangkep. Tapi lek koen kepingin ningkatno mane, koen topo wae ning Gunung Batok.".

Ngeroso ilmune sik kurang, Mat Pithi berangkat topo ning Gunung Batok. Arek iki bener-bener nuekat. Deweke topo terus gak atik turu nang guwo gumbul karo jerangkong, sundel bolong, tuyul, wis pokoke sembarang kalir. Pas dino ke-pitu, dalu pisan, ono wong tuwo muncul ning guwo mau iku. Wong tuwo iki langsung wae ngomong "Mat..mat..!, gak ono wong sing sanggup topo koyok koen ning guwo iki". Mat Pithi cuek wae karo nguyu nang jero ati (gendeng arek iki...). "Wis koen lungo wae...", si Mbah rodhok nyentak. Gak kalah banter Mat Pithi njawab "Mooh...!". "lho ojo ngonoo..rek...!", si Mbah mulai kalem kalah gertak. "Aku gelem ninggalno guwo iki tapi ono sarate..., kabeh penjalukanku kudu mbok kabulno", Mat Pithi negesno. Gak atik mikir dowo-dowo, si Mbah langsung ngomong "wis ngene wae, koen iso njaluk opo wae tak kabulno, tapi mek ping telu thok". Karo mikir gak sepiro suwih, Mat Pithi njawab "O.K...!"

"Mbah.., rupoku iki lak gak sepiro elek, eeh...! gak sepiro ganteng, aku kepingin duwe rupo koyok bintang pilem Bary Prima bekas bojone Eva Arnaz", Mat Pithi njaluk. Si Mbah njawab "Le..le..saiki koen muleh wae, tekan omah rupomu wis gak koyok meduro mane..!. Langsung wae Mat Pithi nginclik moleh numpak jaran sewoan. Tekan omah langsung ngoco. "Wiik...guanteng men aku saiki rek...!", Mat Pithi kaget ndelok dapurane gak koyok biyen mane. Tapi Mat Pithi jik gak puas. Pikire mosok rai koyok Barry Prima tapi awak koyok Timbul Srimulat.

Sisuk bengine, Mat Pithi balik maneh nang Gunung Batok nemoni Mbak daden-daden iku. "Mbah..mbah.., raiku wis guanteng koyok bintang pilem ning tipi-tipi iku. Tapi awak-ku jek kuru lan tepos. Dadekno awakku-koyok Barry Prima, ojok mek rai thok", Mat Pithi nerangno penjalukane sing ke-2.

Komat-kamit diluk si Mbah langsung ngongkon Mat Pithi moleh karo njamin lek awake mesti dadi dempal koyok Barry Prima. Tekan omah Mat Pithi langsung kocoan. Ndelok awake sing dadi dempal iku Mat Pithi seneng banget. Pikire cewek sak suroboyo mesti kepincut karo awake.

Urung suwih senenge, Mat Pithi moro-moro mecucu wae sak wise metu teko jeding. Rupane "manuke" gak melu dempal. Gamblese Mat Pithi jik podo karo biyen cilik lan bungkring. Mat Pithi dadine kepikiran terus. Njaluk nang Mbah maneh..., eman polahe jatahe wis kari pisan. Tapi timbangane urip duwe manuk sak upit, Mat Pithi nekat ngenthekno jatah penjalukane.

"Mbah..mbah..mbah..." Mat Pithi jerit-jerit nang guwo Gunung Batok. Dienteni sampek elek gak muncul-muncul Si Mbah iku. Tapi persis sepuluh menit sak gurungi magrib, Si Mbah muncul. "Mat..Mat.., jatah penjalukanmu ojo dientekno. Eman-emanen kanggo mbesuk-mbesuk" Si Mbah nguwei nasehat. "Mooh..mooh...!", Mat Pithi njawab karo matane rodhok mbrebes mili. "Mbah tolong Mbah..., awak-ku lan raiku wis persis koyok Barry Prima, tapi "barang"-ku sak umprit koyok slilit" Mat Pithi melas.

"Tolong mbah dadekno "barangku" koyok jaranku sing tak sewo iki", Mat Pithi tambah melas. Modele arek sing biasa nekat iki "putus asa". "Aku isin Mbah...!", ambek suoro sing rodok serak gara-gara kudu nangis. Gak tego lan meksake si Mbah akhire ngabulno permintaane Mat Pithi. "Mat...gak suwih maneh barangmu koyok barange jaranmu iku". "Suwun..suwun..suwun Mbah..., iki sing terakhir koq", Mat Pithi girang. Sampek gak sempet pamit, Mat Pithi moleh, plenciiing...!.

Tapi gurung tekan omah, Mat Pithi mikir, kaget..., moto mbrebes mili..., cangkep mewek..., Mat Pithi nangis karo jerit-jerit "JUANCUUUK JARANKU WEDHOOK...".

Mat..., nasibmu elek masio rupamu ganteng, awakmu dempal lek duwe "kimpet" yoo ngilani...hi..hi..hi.


DOBOL SILITE PITIK, NING ...

Mat Ongkek dodolan endog ndik pasar Keputran. Bojone Gigih pas blonjo, katene
tuku endog sisan.

"Mas, piro regane endog siji ??"
"Limangatusan Ning.."
"Walah... lha wong cilik-cilik ngene athik limangatusan,..sing bener po'

o.." "Wah Ning.. jenenge endog yo sakmono iku, nek nuruti sampeyan iso dobol silite pitik !"

RUMANGSAMU BOJOMU IKU BAKERY HOLLAND?

Duh, sing jenenge Mat Pithi, nek wis nontok pertandingan bal-balan, ndik tivi, gak obah babar blas. Masiyo bojone krengkangan nandangi kabeh urusan rumah tangga, dijarno ae.

'Cak, tulung opok-o, benekno lampu ndik teras iku'

'Lampu, lampu. Sangkakno bojomu iki PLN, yo. Embuh, kah. Nontok bal-balan ngene, kok'

Gak suwe maneh, '

Cak, jeding mburi iku lho cak, kran-e ketok-e lecek. Benekno disik opo-o. Timbang banyune kutah kabeh'

'

Peno iku lho, dik. gak ngerti tah nek awak-ku lagek ndelok bal-balan ngene. Lha rumangsamu bojomu iki PDAM, tah, kok dikongkon mbenekno jeding barang. Mbuh, kah !'

Ning Saropah ngelus dada. Gak suwe maneh,

'

Cak, tulung nek sampeyan kate nang warung tuku rokok, aku titip lenga, ya'

He, peno kira aku iki Pertamina, tah, kathik dikongkon ngurusi lenga barang''.

Mat Pithi mangkel, diganggu terus kenikmatane nontok tivi mau, terus metu, lunga nang tanggane. '

Wong wedok ancene gak seneng nek ndelok wong lanang lagek enak-enak nontok bal-balan'

.

Sak wise bal-balan mari, Mat Pithi mulih. Kaget, ndelok lampu teras wis padhang, jedinge gak luber-luber ledenge, kathik wis masak pisan, merga kompore wis onok lengane.

'

Kok wis beres kabeh, dik. peno benekno dewe, tah' '

Yo endak, cak. Endi isok wong wedok nandangi kerjoan ngono iku maneh' '

Lha sopo ?' '

Aku mau lak sedih se cak. Njaluk tulung peno gak peno reken babar blas. Aku terus lungguh nok teras, nangis'

'

Terus?' '

Onok arek lanang ngganteng liwat cak. Takon mnbarek aku, enten nopo nangis, yu?' '

Aku ya wadhul kabeh soal sing mau iku cak' '

Mari ngono arek iku nawani gelem ngerjakno mau kabeh, tapi kudu onok imbalane' '

Njaluk imbalan opo ?' '

Dek-e nawani, nggawekno roti tah aku gelem ditumpaki' '

Peno milih opo, dik? Nggaekno roti, yo ?' '

Ola opo cak. Ola opo kok aku kathik nggaekno roti arek iku mau. Peno kiro aku iki Holland Bakery, tah ?. Yo sing situk-e !'


SAKERA DODOL PELEM

Wong Duro endi gelem kalah. Nek dodolan masak alah. masiyo barange elek, endi gelem dilokno.

Sakera dodol pelem. '

Piro, lik' ',

Setung limang ewu'jarene Sing tuku nyobak nyrekal, '

Pelem sak pentil-pentil ngene limang ewu?' '

Adoooh, dik. Yok opo awake peno, dik. Lakar pentile sak ngoten, lha sak pinten susune ?'


MBAH LANANG KEPENGIN RABI MANEH

Mbah lanang sak iki jik lara. Eling-eling pas mbah wedok mati mbiyen.

Sak keluarga, mbah lanang, paklik, bulik, ponakan, kabeh nunggoni ndik kamar, sak ubenge jenazahe mbah wedok. Kabeh sedih, membik-membik, umik-umik, mbuh ndonga tah misuh-misuh (mha, mbah, mati ae kok during ninggali wasiat, se...)

Suwe wong-wong mau padha sedih-sedihan, embuh temenan tak githokan.

Gak untara suwe mbah lanang kanda karo anak lan putune, ngongkon supaya metu saka kamar. Mbah lanang kate ijenan, berdua karo mbah wedok sing wis jenat.

Kabeh memahami, nek mbah lanang pengin duwe suasana sing khusus karo mbah wedok sing sembujur nang karpet ndik kamar mau. Kabeh padha metu. Lawang ditutup.

Mat Pithi, ancen arek ndlodog, incang-inceng saka korden jendela sing rodok mbukak thithik. Opo sing ditindakno mbarek mbah lanang ?

Si embah lanang pencolotan ndik ndukure jenazahe mbah wedok. Mlumpat-mlumpat ping bolak balik. Lho, ola opo ?

Mat Pithi eling, mbah wedok tau sumbar nang mbah lanang, sing tau duwe ide kate rabi maneh. Sumbare mbah wedok mau : "Peno oleh rabi maneh. Tapi langkahono mayitku disik !"

TUMO KATHOK APES ...

Ono sawijining tumo kathok loyo banget ketok kesel thenguk-thenguk nang Ancol, ketemu karo tumo kathok liyane seger banget, malah renang nang pantai ngalor ngidul ngetan ngulon katon bungah banget.... tumo seger weruh kancane loyo terus mentas njur takon...

# tumo seger :"lho kowe nangopo kok loyo ngono, urip sepisan mbok sing gembira koyo aku iki"

# tumo loyo : " kowe ora ngrasakke, aku tekan Ancol kene iki mau nunut uwong numpak sepeda motor nggandul nanggone brengose, gondelan kenceng wedi yen kabur... kesele rek..."

# tumo seger : "lho aku yo nunut-nunut nanging aku nunut pramugari,... tak

kandani carane yo, yen esuk-esuk kae kowe nunuto uwong tekan cengkareng airport, terus langsung nang toiloet wanita, ngenteni nganti ono pramugari nguyuh, terus kowe mlembango nang wulu sarune... wah wangi banget... biasane pramugari sing ayu tur wangi kuwi sorene mesti nang Ancol karo pilote"

#tumo loyo : "wooo ngono, yo wis aku arep manut pituturmu, sesuk esuk aku arep nang cengkareng... sampai jumpa sesuk sore nang kene yo.. aku mesti dadi seger koyo kowe saiki tho..." Kocap kacarito, sesuke sore tumo loyo karo tumo seger ketemu maneh, nanging tumo seger soyo seger tumo loyo tambah loyoooo rakaruan, tumo seger wis nglangi maneh kipat-kipit, banjur takon :

#tumo seger :"lho kok tambah loyo ngono nyang opo kowe?, manut pituturku opo ora, rutene cengkareng, toilet, pramugari..lak ngono"

#tumo loyo : "uwis..uwis tak turuti kabeh nganti mlembang nang kathoke pramugari wangi wis tak lakoni,... tapi aku ora ngerti critane maneh.... ujug-ujug aku wis pindah nang brengose oom-oom sing numpak motor gede ..lha yo podho wae aku kudu gocekan kenceng nganti tekan Ancol iki"

#tumo seger:" oooo dasar pramugari geleman,... ning nasibmu yo pancen lagi elek"

AREK WEDOK, NEK SUSUNE TAMBAH GEDE, IKU TANDANE TAMBAH GOBLOG, CUNG...

Ono bocah diajak wong tuane tamasya menyang pantai kutha Bali. Bapake mlaku¬mlaku dhewe, anake dolanan banyu laut.

Ujug-ujug anake mlayu marani ibune karo ngomong "Bu, bu aku mau weruh wong wedok-wedok sing dhodhone luwih montok timbangane ibu".

Ibune mangsuli "Sssttt tak kandhani le, soyo tambah montok, wong wedok kuwi soyo tambah goblog !"

Anake balik dolanan banyu maneh. Let sedhelo anake marani ibune maneh karo takon : "Bu, bu aku mau weruh wong lanang-lanang kok anune luwih gedhe timbangane duweke bapak ?"

Ibune mangsuli "Tak kandhani le, soyo tambah gedhe anune wong lanang kuwi soyo tambah goblog !"

Anake balik maneh dolanan. Let sedhelo anake mlayu marani ibune karo ngomong : "Bu, bu, bu, aku lagi wae weruh bapak ngobrol karo wong wedok sing paling GOBLOG, soyo suwe ngobrol, bapak soyo tambah GOBLOG, GOBLOG, GOBLOG..."


AREK-AREK WIS BIASA KOK NGANGGO JARANKU

Mat Pithi dikirim kerjo ndhuk freeport Irian, kepekso ninggalno bojone. Seminggu ndhuk kono hasrat lanange mulai bangkit. Tapine ndhuk kono gak ono wedokan sing iso digae nglampiasno.

Mat Pithi lapor boss-e ngandakno opo masalahe. Ambek boss-e diwangsuli "Iku lho,...nggaeo jaranku wedok".

Batine mat Pithi "dancuk.....uwong kok dikongkon main ambek jaran".

Wis sewulan hasrate mat pithi soyo tambah gedhe, mbaleni lapor boss-e maneh. Jare boss-e "wis to, gak usah isin. Gae-en ae jaranku. Arek-arek kene wis biasa nggae jaranku"

Pikir-pikir konco-koncone kerep nggae jarane boss, akhire mat Pithi nglampiasno hasrate ambek jarane boss. Mari main ambek jaran dheweke lapor boss-e "matur nuwun boss, wah aku puas banget".

Jare boss-e "Koen gak usah matur nuwun, wong arek-arek kene biasa numpak jaranku gae golek balon ndhuk ndeso sebrang kono".

Dadi ? Cumak numpak ? Gak digitik ?


LA POME

Mat Pithi pas oleh rejeki, hadiah liburan nang Spanyol. Terang ae, pertandingan adu banteng lawan matador yo gak dilewatno, rek. Opo maneh nek isok foto-foto mbarek seniorita, lak ngono, tah.

Mari ndelok pertandingan, gak lali Mat Pithi saba nang nggone restoran sing nok cidek-e stadion iku mau. Sopo eruh isok ketemu arek-arek wedok Spanyol sing terkenal bangkek-ane koyok gitar iku.

Bingung ndelok jenenge panganan sing ditulis ndik daftar menu, Mat Pithi takon karo pelayane, sing gak liya yo arek-arek wedok Spanyol mau. Wis bangkek-ane cilik, kathik susune gede. Opo maneh klambine mbledeh, kancinge mbukak, susune ngintip.

'

Opo menu istimewane restoran iki, mbak...?'

Pelayan: "La Pome, Sinor !"

Mat Pithi: "Apa iku ?"

Pelayan: "La Pome iku sejenis steak daging sing bentuk-e lonjong kecoklatan, empuk
dan enak".
Mat Pithi: "OK aku njaluk situk, dik !"
Bareng panganan mau didekek mejo, gak srantan Mat Pithi moro nyarap ae, wong

ancene wis luwe nemen. Entek gusis, pokok-e.
Sesuk-e maneh Mat Pithi saba nang restoran sing wingi. Yo kangen mbarek

panganan sing uenak wing iku, karo kepengin ngintip susune seniorita sing wing
ngladeni dewek-e.
Dengan yakin si Udinpun pesen: "La Pome situk !!!"
Bareng La Pome sing dipesen mau teko ndik mejane, Mat Pithi kaget. Sing sak iki

cilik, ireng, pait, kathi alot.

Mat Pithi protes: "Lho, dik. Iki kok seje mbarek sing tak pangan wingi ? Sing wingi iku
daginge gede, empuk, tur enak"
Jare pelayan kalem: '

Sing wing iku La Pome-ne Banteng, sinor. Nek sing sak iki La Pome-ne matador. Merga, sing wingi sing mati lak banteng-e, tah. Nek pertandingan iki mau sing mati matador-e'

'

Lha, La Pome iku opo?' Pelayan, ambek rodok klecam-klecem, '

Yo iku, sir, anu-ne' '

Gandule?' 'Enggih....'


RUNGOKNO BUNE.... WEDOKANE SEPULUH....!!!!

Mat Pithi mbarek bojone lagi dolan-dolan nang peternakan jaran duweke koncone...

Ambek ngancani Mat Pithi mubeng-2, koncone nyritakne siji-2 jarane sing
dibanggakno ambek dheweke....
"Delengen jaran lanang sing iko Mat, sedino iso kawin sampek ping limo..."
Krungu koyo ngono bojone Mat Pithi langsung bisik-bisik...
"Rungokno pakne... sedino ping limo..."
Mat Pithi cumak iso'meneng ae...

"Lha... nek jaran lanang sing putih iko, sedino iso'kawin sampek ping sepuluh..." teruse kancane

Bojone Mat Pithi luwih semangat lek mbisiki Mat Pithi....

"Rungokno maneh pakne... ping sepuluh sedino..."

Mat Pithi tambah mbingkem thok.... ara let suwe dheweke takok ambek kancane sing duwe peternakan iku....

"Lha sedino ping sepuluh iku ambek jaran wedok siji tah sepuluh?????"

"Yo mesthi ae ambek jaran wedok sepuluh Mat!!"

..... ..... ..... ..... .....

"Rungokno bu'

e.... wedokane sepuluh....!!!!"

"??????!!!!!....."


CUMAK 6 CM

Sore-sore Mat Pithi goncengan mbarek Hetty Kus Endang, arek Jombang sing
nyambutgawe ndik pabrik panci, Kedurus, lunga nyang Kenjeran. Babh adoh gak dadi
soal. Yok opo, rek, wong jik lagek kedanan satu dengan yang liyanya. Arek loro iki
pancen jik lagek sir-siran, dadi yo nek goncengan yo ngetapel, nemplek-plek.
Tekan Kenjeran, terus golek nggon sing rumbuk-rumbuk, pinggir pantai, sing wis
mulai awan mau banyune mulai dukur. Angin laut semribit, nggarahi tambah memel
olehe roman-romanan.
Ning Hetty nyekeli lengeni Mat Pithi, kagum. Dasar Mat Pithi kerjoane ndik pelabuhan,
nek perkoro otot lengen yo gak isok dilawan. Keker, wis. Ning Hetty, mbarek kagum,
ngomong: "Wiik..., lengen peno, cak. Cik dempale. Pira iki ukurane"
Jare Mat Pithi: "Ah, wong kuru ngene, lho, dik. Isin aku. Wingi tak ukur nggawe
meterane cak Dul penjahit, onok nek 35 centimeter", karo isin-isin seneng.
Ning Hetty: "ck...ck...ck...!"
Ning Hetty: "Lha nek dada peno, cak. Ketok ombo ngene, rek"
Mat Pithi: "Alah Ndang, piro se gedene dadaku iki. Yo jik gede dadane Ade Rai, tah"
Ning Hetty: "Tapi tau tah peno ukur ?"
Mat Pithi: "Iyo, dik. Wingi tak ukur mbarek meterane cak Dul onok nek 90 centimeter"
Ning Hetty: "Wuik ....ck...ck...ck...!"
Ning Hetty: "Anu cak, nek... iku lho, anu....opo yo... ah iku lho cak... hm... isin aku cak
ngomonge..."
Mat Pithi: "Opo se dik sing katene peno takokno?"
Ning Hetty: "Iku lho cak..opo se... ah, siin aku..."

Mat Pithi langsung ngerti karepe Hetty Koes Endang mau. Jarene: "Iki tah dik". Ngono
iku karo nyekel tangane Hetty Koes Endang, ditepakno ndik bongkote pupune Mat
Pithi, sing wis kaet mau krembuk-krembuk katene tangi.Ning Hetty, mbarek rodok isin¬isin: "Iyo, cak...."
Jare Mat Pithi: "Alah piro se dik. Wong wingi tepak nglembreh, tak ukur cumak 6
centimeter ae, kok..."
Ning Hetty: "Iku sampeyan ukur nggawe meterane cak Dul jugak ? Karep peno iku
nem centimeter mau lingkarane tah dawane ?"
Mat Pithi: " Yo dawane, dik..."
Ning Hetty: "Lha kok gundek, cak ? Sing nem centimeter iku apane?"
Mat Pithi: "Jarake saka lemah dik, nek pas aku ngadeg !"
Ning Hetty mendelik, mbayangno: "Cik enak-e, rek...."


KONTES DOWO-DOWOAN PELI

Ngguk Hotel Westin jalan Embong Malang dianakno kontes dowo-dowoan peli. Akeh
sing melok. Mat Pithi, arek Suroboyo, gak gelem kalah, jugak melok.

Peserta nomer 1, saka India. Munggah nok panggung, bungkak-bungkuk, ngekek-i
hormat. Gak suwe klambine dibukak kancinge bagian ndukur. Ampun, pucuk-e peli
ketok mecungul ngguk cidek-e kerah.

Plok...plok...plok...

Suit...suit...suit...

Wah, iki bek-e juarane !

Peserta nomer loro metu, soko Arab. Munggah panggung, bungkak-bungkuk, hormat
nang penonton. Pira dawane peline?

Klambine dibukak.
Ampun, peline digubetno ngguk awake, muter-muter koyok stagen !

wah....

Plok...plok...plok...

Suit...suit...suit...

Iki bek-e juarane !

Mat Pithi, arek Suroboyo kebagian nomer buncit. Munggah nok panggung, bungkak¬bungkuk, ngekek-i hormat. Mari ngono klambine dibukak. Lho gak ketok opo-opo ?
Endi peline sing jare dowo? Wah kalah iki !

Gak untara suwe, bek-e sak menit, dadak Mat Pithi nggeblak, semaput.

Wah...

Gempar..

Onok opo ! Onok opo !

Tibak-e, peline kelindes sepur ngguk stasiun Gubeng ! Gak macet tah sing jenenge Embong Malang iku ? Terus Gubernur nek katene nang Grahadi, lak ketok peline Mat Pithi tloloran?


4 SUSTER

Sore-sore sak durunge misa, onok suster papat, sing podho takon-takonan, opo ae sing kira-kira katene dikandakno pas pengakuan dosane engko.

Suster I : "Aku rumongso dosa banget, lho mbak. Wingi aku gak sengojo iduku muncrat ndik baskom sing isine banyu suci"

Suster II : "Ah, itu lak biasa, se. Aku wingi malah klalen ndekek Al Kitab ndik kursine pastur, pas dewek-e ngadeg. Bareng lungguh, pastur mau rumangsa kedosan, merga nglungguhi Al Kitab mau"

Suster III: "Aku wingi mlebu nang kamare pastur enom sing nggantheng iku, lho, rek. Ndik kamare pastur anyaran iku akeh buku-buku porno, playboy, gambar-gambar udo pating blesah. Malah ndik lacine aku nemu kondom. Wah langsung ae tak gunting pucuk-e cek bolong. Mosok pastur koki nyimpen kondom"

Suster sing nomer papat ujug-ujug misuh " Oh, shit ! ! Sido meteng aku rek "


BELAJAR NGUYUH

Cilikane Mat Pithi, wis ketok nek calon arek mbeling. Kira-kira umur 5, durung sunat. kupluk'Nek nguyuh, wong pancen '-e manuk-e jik durung disunat, iyo ae nek nguyuh mesti pating plencar gak karu-karuwan. Kathik nek nguyuh sak enggon-enggon, dadi yo nggarahi pesing kabeh. Man Dul, bapak-e Mat Pithi, yo rodok mangkel ndelok ndik endi-endi uyuhe Mat Pithi pating ciprat gak karu-karuwan. Tembok-tembok pesing kabeh, tah, wis. Sore-sore, man Dul nyeluk Mat Pithi, diajari nguyuh sing tepak, cek gak njibrat kono¬kene. "Cung, koen nek nguyuh ojok terus mak cur ngono ae. Delok-en iku tembok-e kecipratan kabeh mbarek uyuhmu. Lak pesing kabeh, tah, nek ngono iku" "Tak warahi nek nguyuh sing tepak, yo. Rungokno urut-urutane.

1. 1. Kathok diplorotno.

2. 2. Kulit sing ndik pucuk-e pelimu iku pliwek-en

3. 3. Nguyuh

4. 4. Ojok lali diwisuhi

5. 5. Kulit sing mliwek mau dikulupno maneh

6. 6. Kathok-e digawe.

Yo. Ojok lali lho mbarek urut-urutane mau. Cobak, nek nguyuh urut-urutane mau diunekno sing banter. Mbengok, cek bapak eruh nek wis bener caramu nguyuh" Mulai dina iku Mat Pithi cilik nek nguyuh wis bener. saben nguyuh bengok-bengok nyebutno nomor urut '

prosedur'sing diwuruk-i bapak-ne mau. "1. 2. 3. 4. 5, 6", ngono terus ben dina. Sak wijining dina, man Dul kaget krungu Mat Pithi nguyuh, ambek mbengok ngene "1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5......... 2, 5, 2, 5, 2, 5...!" "Le... ola opo ae koen iku kok cumak 2-5, 2-5, 2-5 terus ?"


SAROPAH RABI OLEH MAT PITHI, PEMAIN BASKET

Keturutan cita-citane Saropah, rabi oleh Mat Pithi, jagoan olahraga basket kota
Suroboyo. Sopo se sing gak kenal Mat Pithi arek basketan iku. Arek-e gede dukur,
awak-e dempal, bintange Suryanaga jurusan basket. Nek nglebokno bal wis gak athik
ndelok babar blas. Akeh arek wedok sing kebimbang. Ngono iku, Mat Pithi cumak
milih ning Saropah, arek Kedondong
mburine bioskop Ria. Sopo sing gak mongkog atine?
Mari mantenan lungguh ndik puade buyar, arek loro mau mesra gandengan kenceng
mlebu kamar. Kate nggawe acar opo, wis gak usah dibedek maneh, lak yo mesti
kuwa-kuwi ae tah?
Ndelok pawakane bojone, Saropah wis ketok kebelet dikeloni ae. Ndah niyo, rek,
awak sing keker, dempal, sterek, kathik arek-e dukur, nek ngekep aku, terus aku
ditindik-i, ditekuk-tekuk, diwalik, dilumahno, diangkat bangkek-an-ku, terus diambung,
disosor sruput-sruput...., ngono bayangane Saropah, wis...
Mat Pithi nyuculi klambine. Dadane sing ombo ketok blegah-blegah, sehat.
Ndik dadane mau ono tatoo-ne. Diwaca mbarek saropah. "Rebook...". Saropah takon,
opo karepe tulisan iku mau.
'

Iki lak tepak mbiyen pabrik sepatu Rebook dadi sponsore pertandingan, tah dik.
Terus ndik dadaku iki ditatoo tulisan iku mau..."
"O......"
Mat Pithi terus mbukak clanane. Ndik pupune onok maneh tatoo-an. Tulisane
"Nike".
"Iku yo pabrik sepatu, cak ?"
"Iyo, dik. Yo koyok sing maeng iku. Sponsor. Biasah....!"
Saropah jugak mulai cucul-cucul. Kebayak-e dicopot, setagene diudari.
Beha-ne dikendori...
Mat Pithi nyoplok kancute. Mak tlolor ketok manuk-e. Saropah ndelok onok tulisane
"Aids". Lho ?
Saropah keweden. gak urung, ketularan Aids aku iki rek. Gak ngiro nek Mat Pithi
kenek lara sing berbahaya koyok ngono iku...
Mat Pithi eruh bojone keweden. "Ojok kuatr, dik. Entenono".
Gak suwe, Mat Pithi wis mulai kelon karo bojone. Saropah diambungi gulune, mripate,
irunge, lambene, terus dadane barang. Saropah lumah-lumah mbarek aduh-aduhan...
Saropah nglirik manuk-e Mat Pithi, sing wis mulai kenceng, nlolor. Saropah ndelok
tulisan mau. sak iki unine "Adidas"
"Cak...."
"Opo dik...."
"Iku yo merek sepatu ?"
Mat Pithi wis gak isok njawab maneh. Tulisan mau ilang. Ambles.....!


YUK JAH LUNGO PERIKSO NANG DOKTER.

Yuk Jah iki tanggane Mat Pithi, rondo, dulinane Mat Pithi.

"Opoko sampeyan ning ?" Jare doktere.

Yuk Jah terus cerito, "Iki lho dok, wis sak wulan iki aku malih ngentutan. Sak jam isok ping sepuluh aku ngentut. Cumak untunge, entutku iku gak mambu ambek gak onok suorone, dhadhi gak onok sing ngerti. Lha iki pas aku longgo ndhik ngarepe sampeyan ae wis ping telu aku ngentut. Tapi sampeyan gak ngerti tho, mergo iku mau, entutku gak muni ambek gak mambu. Cumak aku malih gak enak dhewe, mosok arek wedhok ngentutan ".

"Oh, ngono tah.. Lek ngono tebusen resep iki. Seminggu maneh mbaliko rene maneh" jare doktere.

Pas wis seminggu yuk Jah mbalik maneh nang doktere.

"Wis enakan tah ?" takok doktere.

"Aku gak ngerti obat opo sing dokter kekno wingi, cumak entutku saiki kok ambune malih bosok gak karuan. Sampek kudhu nggeblak aku. Tapi untunge entutku sik tetep gak muni", jare yuk Jah.

"Berarti saiki irung sampeyan wis gak buntu maneh. Saiki tebusen resep iki yo" jare doktere.

"Obat opo maneh iku pak dokter ?" takok yuk Jah.

"Obat kopok.."


DAGANGANE MAT PITHI

Mat Pithi duwe dagangan macem-macem kondom, sopo sing gelem mesen ?

KONDOM LOKAL

Kondom Miduo : " Dua isinya, nikmat rasanya "
Kondom Pindy Mint : " Dingin-dingin empuk . . . . "
Kondom Ando : " Kuat bagai naga "
Kondom Extra Joss : " Merubah ngos menjadi joss . .
Kondom Choki-choki : " Yang panjaaang . . . dan lammaaa . . . . "
Kondom Atlas : " Resmi bisa santai bisaaa . . .
Kondom Attack : " Kecil tapi hebaaat "
Kondom Carvil : " Ngai juga pakeee . . .. "
Kondom Clear : " Pake hitam ? Siapa takut ? "
Kondom Wimcycle : " Hebooooohh . . . . "
Kondom Toyota Dyna : " Bett di medan berat, plass di medan mulus "
Kondom Jarum Super : " Yang penting rasanya bung ! "
Kondom Sari Mi : " Dari aromanya terbayang kelezatannya "
Kondom Kalibex : " Disobek langsung currr..... "
Kondom SCTV : " Ngetooopppp "
Kondom RCTI : " Okeeee ! "
Kondom TPI : " Kondom Keluarga Indonesia "
Kondom Gudang Garam : " Pria punya selera "
Kondom POS : " Untuk anda kami ada "
Kondom Sampoerna : " Bukan basa-basi "
Kondom Ramuan Madura: " Rapet lagi... rapet lagi... sempit dong ! "
Kondom Oskadon : " Sik . . . sik . . . sik . . .Pancen Oye ! "
Kondom Telkom : " Setia melayani anda "
Kondom Pixy : " Selalu always "
Kondom AXE : " Kesan pertama begitu menggoda
Kondom Indosiar : " Memang untuk anda "
Kondom ANTEVE : " Wow ! Kerreeen ! "
Kondom Rexona : " Setia Setiap Saat "
Kondom VIT : " O la la "
Kondom Coca-Cola : " Saya pikir-pikir dulu....! "
Kondom 234 : " Sejarah " Cita Rasa " Tinggi
Kondom Kapal Api : " Jelas lebih enaak . . ."
Kondomnya Basuki : " Wes ewes ewes, Bablas anginee
Kondom Panther . . : " nyaris tak terdengar ....."
Kondom TOSHIBA : " Dunia Mengakuinya ...."
Kondom ABC :" serba guna dan tahan lama "


KONDOM INTERNATIONAL

Nike Condoms: Just do it.
Toyota Condoms: Oh what a feeling.
Diet Pepsi Condoms: You got the right one, baby.
Pringles Condoms: Once you pop, you can'

t stop. Mentos Condoms: The freshmaker. Flintstones Vitamins Condom: Ten million strong and growing. Secret Condoms: Strong enough for a man, but pH balanced for awoman. Macintosh Condom: It does more, it costs less, it'

s that simple. Ford Condoms: The best never rest. Chevy Condoms: Like a rock.

t you glad you use it? Don'

Dial Condoms: Aren't you wish everybody did?
New York Lotto Condoms: Cause hey -you never know.
California Lotto Condoms: Who'

s next? Avis Condoms: Trying harder than ever. KFC Condoms: Finger-Licking Good. Coca Cola Condoms: Always the Real Thing. Lays Condoms: Betcha can'

t have just one. Campbell'

s Soup Condoms: Mmm, mmm, good. General Electric Condoms: We bring good things to life! AT&T Condoms: Reach out and touch someone. Bounty Condoms: The quicker picker upper.

Microsoft Condoms: Where do you want to go today ?
Energizer Condoms: It keeps going and going and going....
M&M Condoms: It melts in your mouth, not in your hands!
Taco Bell Condoms: Get some; make a run for the border.
MCI Condoms: For friends and family
Doublemint Condoms: Double your pleasure, double your fun!
The Sears latex Condoms: One coat is good for the entire winter
Delta Airlines travel pack Condoms: Delta is ready when you are.
United Airlines travel pack Condoms: Fly United.
The Star Trek Condoms: To Boldly Go Where No Man Has Gone Before.


SRITI WEDI RABI

Sriti kate rabi. Tapi mbakyu-mbakyune medheni, jare malam pertama engko larane setengah mati. Sangking wedhine, Sriti sampek bingung.

Ibuk-ne eruh Sriti ketok membik-membik, takon "Opo-o, Ti, awakmu kok ketok-e sedih. Wong mene katene rabi kok malah sluntrut ngono'

'Iku lho mak, jarene ning-ning, nek pas malam pertama iku jare larane setengah mati. Aku wedi, mak'

'Gak, ndhuk. Gak lara, kok. Tambah enak. Rodok keri-keri thithik, tapi enco'

'Tapi mak....'

'Wis talah, gak usah wedi. Ngene ae, ndhuk. Mak talah sing engko nunggok-i ndik cidek lawang. Nek ko-en ngrasakno lara, ngrintih-o, ibuk.... ibuk.... ibuk...'

'Lha nek enak, mak ?'

'Ko-en nyanyio Halo-halo-Bandung, sing semangat'

Gak suwe, mari mantenan, Sriti mlebu kamar karo bojone. Mari dulit-dulitan pipi, terus tekan lambe, mudhun maneh ngumek pentil, gak suwe arek loro iku udo kabeh. Lha ola opo maneh nek gak terus main.

Emak-e bingung ngrungokno ndik cidek lawang, yok opo sidane arek loro iki. Enak, tah lara.

Gak suwe mak-e Sriti krungu Sriti nyanyi, banter, kathik bersemangat.

'Ibuk...ibuk...ibuk. Ibuk..ibuk..ibuk..ibuk'kalimate ngono, lagune halo-halo-bandung. Lha yok opo, ya enak, ya lara.


CAK, NYILIH DUIK-E RONG PULUH

Onok arek, ngaku gak patek pinter ngomong suroboyoan. Tapi ngerti, jugak seneng. Dek-e ngirimi aku crito, njaluk tulung disurobayakno. Mungkin nek jik bahasa indonesia gak patek lucu. mangkakno dek-e njaluk disurabayakno. Critane mangkene.

Mat Pithi karo Saropah kepeksa cabut saka desane, merga panen-e gagal.

Arek loro iki budhal nang Suroboyo.
Wong suroboyo kok diparani. Wong kota besar koyok Suroboyo iku kota sing keras.
Ojok cacak wong pengangguran, wong sing wis nyambutgae ae isok kapiran, kok.

Golek kerjoan, gak nemu-nemu. Kepeksa, kanggo nyambung uripe, Mat Pithi kepeksa

ngongkon bojone, Saropah, dadi balon.
Maune Saropah yo gak gelem. Tapi Mat Pithi ndesek terus. "Wis talah dik. Iki
sementara ae, kok. Cacak yo gak tego jane ngongkon awakmu dadi balon ngene iku.
Sopo se sing gelem bojone diudani mbarek dikeloni wong liya?"

Saropah akhire gelem ngerti, lan isok ngerti nek bojone jik tresno mbarek dewek-e.
"Tapi cak, aku ojok ditinggal, ya"
"Iya, tah, wis. Aku tak ndelik gak adoh mbarek awakmu"
Akhire arek loro iki bukak dasaran nang bunderan Waru.
Gak suwe onok tukang becak kepencut mbarek Saropah. "Wah, arek anyaran iki.

kathik ayu. Gurung tau nyobak aku".
Saropah dicidek-i. Terus dijawil, ditakoni '

Pasarane piro, ning?"

Ditakoni ngono Saropah yo bingung. Wong ancen gak tau-tau. "Sik, entenono. Aku
tak takon".
Saropah mlayu nang bojone, sing ndelik ndik rumbuk-rumbuk cidek mbarek Saropah

mejeng mau.
"Cak, iko lho onok wong takon, nek kate main mbayara piro"
"Wis kondo-o ae, seket"
Saropah mara maneh nang tukan becak mau (jenenge Drajad), karo kondho

"Seket cak !"
"Wik, kok larang ? Aku cumak duwe duik telung puluh. Yok opo ?"
Saropah mara maneh nang bojone, karo bisik-bisik " Cak, wonge ngenyang

telungpuluh, oleh ta?"
"Ojok. Nek telungpuluh cumak diloco mbarek tangan, nek gelem"

Saropah mara maneh nang tukang becak mau "Cak, nek telung puluh cumak diloco thok"

Tanggung. Tukang becak (mau jenenge sapa?) wis kadung kebelet mbarek Saropah sing putih, kathik jik anyaran. "Ya wis".

Tukang becak mau terus nuju nang nggon sing sepi, peteng, lan rumbuk-rumbuk. Klemahan ndik suketan, katok-e dilorot sampek ketok gandule.

Saropah mulai kerjo, gandule tukang becak mau diloco, diremet-remet, dipluruti, maju mundur.

Tukang becak merem melek, ambegane wis gak karu-karuwan. Yok opo Saropah ?

Saropah ya rodok ndredeg, rek. Wong durung biasa. Opo maneh ndelok peline tukang becak sing guedi, mantep, mrongkol, kathik ketok otot-e. Saropah suwe-suwe ya gak kuat.

"Sik cak, mandeg disik. Entenono disik"

Saropah mlayu nang bojone, karo bisik-bisik "Cak, sampeyan duwe duwik rong puluh?"

"Gae opo ?"

"Anu, arek iki silihono disik, cek isok numpaki aku. Komplit"....


NABRAK WONG TUWEK AE GAK ISO, DUL !

Ono' arek enom kemlinthi banget... senengane lek numpak montor mesthi ngebut... opo maneh saiki montore ganti RX-King sik anyar kinyis-kinyis... Leh numpak koyo cak Doohan... wis ta lah... pokoke gaya temen... kemethak ngono kae lah...
Critane pas bengi-2... lagi enak-2e ngebut (lha iyo... opo se enake ngebut...) ngerti-2 ono wong wedok tuwek nyebrang dalan... langsung ae arek iku mau ngerem ndadak... ciii..ittt... ittt... (ojo' ditambahi liyo..) Untung montore sik anyar... rem-e sik manjur... cobak lek gak ngono yo wis nabrak wong wedok tuwek iku mau... bareng wis mandhek, arek iku trus marani wong wedok mau ambek rodo nesu... "Yo'opo se mbah... sampeyan iku gak tau mangan sekolahan tah... nyabrang gak ndelok kiwo-tengen dhisik... langsung nylonong ae... pengin modar tah yo'opo sampeyan iku... ancene goblok kok diterus-terusno..."

Ngerti arek iku ngamuk... simbah wedok gak gelem kalah... genti ngamuk nang arek iku...

"Koen iku sing goblok... nabrak wong tuwek ae gak iso'....!!!!"(Sekian, parental guidance-explicit contents!!)

Posted in Label: , Diposting oleh Kedai Bisnis di 15.21.00

0 komentar:

 
Copyright 2005-2007. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blog Tutorial.